Check-hoe-het-gaat-monitor voor zorgprofessionals

De Check-hoe-het-gaat-monitor voor zorgprofessionals geeft informatie om in gesprek te gaan; doel is om in kaart te brengen hoe kinderen en ouders gekregen zorg ervaren hebben en hoe zorgverleners denken de zorg gegeven te hebben. Deze Check-hoe-het-gaat-monitor helpt je daar een beeld van te krijgen. De aanbevelingen uit de Kwaliteitsstandaard zijn de basis voor de stellingen in de Check-hoe-het-gaat-monitor. De antwoordlijst die na het invullen voor jou samengesteld wordt kun je bewaren als start voor een gesprek. Dit gesprek kan leiden tot samen deze belangrijke psychosociale zorg verder ontwikkelen. Want revalideren doe je samen.

Hoe gaat het eigenlijk?

Bij revalidatie is het van belang dat er naast aandacht voor het werken aan vooruitgang of het behouden van vaardigheden op het gebied van motoriek, ook aandacht is voor het voor hoe het met het kind, de ouders en het gezin gaat. Aandacht dus voor alle aspecten.

Vul de monitor in en bekijk samen welke antwoorden je hebt gegeven en waarom. Zo ontdek je waar er al aandacht voor is, waar nog actiepunten liggen en hoe je daarin kunt samenwerken.

De stellingen van de zorgprofessional zijn vanuit ‘ik’ geschreven omdat dit voor meerdere teamleden vaak een eigen verantwoordelijkheid is. Gaat het om een teamtaak, dan kan de vraag vanuit dat perspectief gesteld worden. De Check-hoe-het-gaat-monitor is bedoeld als startpunt voor een gesprek.

Elke stelling kan beantwoord worden op een 5-puntsschaal: van helemaal oneens tot en met helemaal eens.

Vul je de Check-hoe-het-gaat-monitor liever offline in?
Download en print deze dan.

Als je je mailadres hier achterlaat kunnen we je benaderen om beter zicht krijgen op hoe het met de psychosociale zorg gaat in Nederland, en wat mogelijke obstakels zijn voor teams om dit goed op te pakken. Zo kunnen we ervoor zorgen dat de Kwaliteitsstandaard verandering in gang kan gaan zetten.

Start
monitor
voor zorgprofessionals

Je hebt de Check-hoe-het-gaat-monitor ingevuld op revaliderendoejesamen.nl.

Deze samenvatting geeft aan wat er al goed gaat, maar ook waar er wat jou betreft nog meer aandacht voor mag zijn of wat je nu mist in het contact met zorgprofessionals. Deze samenvatting helpt je om het gesprek met zorgprofessionals aan te gaan zodat alle onderwerpen van revalidatie waar je vragen over hebt beantwoord worden. Zowel vragen over gezondheid en bewegen maar ook vragen over hoe je je voelt en hoe het met je gaat. Succes!

Je hebt de Check-hoe-het-gaat-monitor ingevuld op revaliderendoejesamen.nl.

Deze samenvatting geeft aan wat er al goed gaat, maar ook waar er wat jou betreft nog meer aandacht voor mag zijn of wat je nu mist in het contact met zorgprofessionals. Deze samenvatting helpt je om het gesprek met zorgprofessionals aan te gaan zodat alle onderwerpen van revalidatie waar je vragen over hebt beantwoord worden. Zowel vragen over gezondheid en bewegen maar ook vragen over hoe je je voelt en hoe het met je gaat. Succes!

Je hebt de Check-hoe-het-gaat-monitor ingevuld op revaliderendoejesamen.nl.

Deze samenvatting geeft aan wat er al goed gaat, maar ook waar er wat jou betreft nog meer aandacht voor mag zijn of wat niet altijd aan bod komt in het contact met patiënten. Bespreek deze samenvatting ook met je collega's, want dit overzicht maakt ook helder welke actiepunten er voor jullie als multidisciplinair team uit komen. Daarnaast kan dit document helpen als bewustwording voor onderwerpen op het gebied van psychosociale zorg. Succes!

Jouw samenvatting

Je hebt alle vragen beantwoord, wij hebben alle antwoorden voor je samengevat. Deze kun je eenvoudig opslaan als pdf, printen en meenemen naar je zorgverlener om hierover het gesprek aan te gaan.

Je hebt alle vragen beantwoord, wij hebben alle antwoorden voor je samengevat. Deze kun je eenvoudig opslaan als pdf, printen en meenemen naar je zorgverlener om hierover het gesprek aan te gaan.

Je hebt alle vragen beantwoord, hieronder staan alle antwoorden voor je samengevat. Deze kun je eenvoudig opslaan als pdf, printen en bespreken met je team.

Controleer je downloads!

Hier ben je het helemaal mee eens:

Je antwoordde bij geen van de stellingen: "helemaal mee eens".

Hier ben je het mee eens:

Je antwoordde bij geen van de stellingen: "mee eens".

Hier ben je het niet mee eens:

Je antwoordde bij geen van de stellingen: "niet mee eens".

Hier ben je het helemaal niet mee eens:

Je antwoordde bij geen van de stellingen: "helemaal niet mee eens".

Hier ben je neutraal over:

Je antwoordde bij geen van de stellingen: "neutraal".

Deze stellingen heb je niet beantwoord:

Je hebt alle stellingen beantwoord.
Controleer je downloads!