De Check-hoe-het-gaat-monitor geeft informatie om in gesprek te gaan; doel is om in kaart te brengen hoe kinderen en ouders gekregen zorg ervaren hebben en hoe zorgverleners denken de zorg gegeven te hebben. Het is vooral bedoeld als een instrument ter ondersteuning van het gesprek. Dit gesprek kan leiden tot samen deze belangrijke psychosociale zorg verder ontwikkelen. Want revalideren doe je samen.

Vul je de Check-hoe-het-gaat-monitor liever offline in?
Download en print deze dan.

Hoe gaat het eigenlijk?

Bij revalidatie is het van belang dat er naast aandacht voor het werken aan vooruitgang of het behouden van vaardigheden op het gebied van motoriek, ook aandacht is voor het voor hoe het met het kind, de ouders en het gezin gaat. Aandacht dus voor alle aspecten.

Vul de monitor in en bekijk samen welke antwoorden je hebt gegeven en waarom. Zo ontdek je waar er al aandacht voor is, waar nog actiepunten liggen en hoe je daarin kunt samenwerken.

De stellingen van de zorgprofessional zijn vanuit ‘ik’ geschreven omdat dit voor meerdere teamleden vaak een eigen verantwoordelijkheid is. Gaat het om een teamtaak, dan kan de vraag vanuit dat perspectief gesteld worden. De Check-hoe-het-gaat-monitor is bedoeld als startpunt voor een gesprek.

Elke stelling kan beantwoord worden op een 5-puntsschaal: helemaal eens t/m helemaal oneens.