Jong zijn met een beperking
is soms best moeilijk

Ook oog hebben voor psychosociale zorg in de kinderrevalidatie: dat is waar we meer aandacht voor willen. Ongeacht waar jij in behandeling bent of wie je behandelaar is. We willen graag dat een vraag als “hoe gaat het met je?” een terugkerend onderwerp wordt in gesprekken die jij voert met zorgprofessionals. Daarom hebben we de landelijke kwaliteitsstandaard psychosociale zorg kinderrevalidatie ontwikkeld. De cliëntversie voor jongeren geeft je handvatten om het gesprek aan te gaan met de zorgprofessionals die om jou heen staan, en het eens te hebben over hoe het nu eigenlijk écht met je gaat. Je vindt het document hieronder.

“De medische informatie is fijn, maar hoe deal ik met mensen die me nakijken?”

(Thomas, 15 jaar)

“Revalideren is meer dan alleen rolstoel leren rijden.”

(Roy, 17 jaar)

“Voor mij is er maar één vraag belangrijk: hoe gaat het echt met je?”

(Revalidatiearts)